Privacy Policy

Ini adalah Privacy Policy untuk blog ikantilapia.net!

Harus diingat dan difahami bahawa ikantilapia.net berhak menukar, meminda dan/atau mengubah Dasar Privasi (Privacy Policy) ini pada bila-bila masa dengan atau tanpa memaklumkan pengguna terlebih dahulu.

Privacy polisi ini bertujuan untuk menjawab dan memaklumkan pengguna mengenai sumber-sumber dan jenis maklumat yang laman ikantilapia.net sebagai sebuah blog panduan penternakan ikan tilapia dikumpulkan, cara digunakan, bila ia mungkin dikongsi dengan pihak ketiga dan perlindungan kerahsiaan serta keselamatan maklumat.

Pengumpulan Maklumat

ikantilapia.net mengumpul maklumat dengan tujuan memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada penguna laman ini. Berikut cara-cara maklumat pengguna dikumpulkan:

  • Daripada pengguna ketika memberikan maklumat tersebut kepada kami secara sukarela atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang kami lantik.
  • Daripada pelayar internet ketika pengguna melawat laman web kami dan pelayar pengguna berinteraksi dengan kami.
  • Daripada sumber lain dan pautan ketika pengguna menggunakan laman ini.
  • Daripada media sosial ketika anda berinteraksi dengan kami melaluinya.

Maklumat peribadi pengguna yang kami kumpulkan mungkin merangkumi tetapi tidak terhad kepada:

  • Nama, alamat dan nombor telefon
  • Alamat emel, nombor faks dan akaun media sosial

Penggunaan Maklumat

Secara asasnya, ikantilapia.net menggunakan maklumat pengguna untuk tujuan pentadbiran seperti memproses, mengesahkan, memenuhi serta melengkapkan transaksi dan permintaan pengguna untuk perkhidmatan kami.

Perkongsian Maklumat

ikantilapia.net sama sekali tidak berkongsi maklumat peribadi pengguna dengan mana-mana syarikat, organisasi dan/atau individu luar, melainkan dalam salah satu keadaan yang berikut:

Dengan Keizinan Pengguna

ikantilapia.net hanya akan berkongsi maklumat peribadi dengan syarikat, organisasi dan individu luar apabila kami mendapatkan keizinan pengguna untuk berbuat demikian. Kami memerlukan kebenaran memilih masuk untuk perkongsian sebarang maklumat peribadi yang sensitif.

Da hadam Privacy Policy ni? Tak paham lagi? Ha.. Ulang baca sekali lagi.

Nota: Keseluruhan artikel yg pernah diterbitkan di blog ini boleh dicapai di pautan Sitemap ini.

Salam sayang daripada kami di blog ikantilapia.net

error: Content is protected !!